Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/hibnerartur/pro-motus.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Metody, które wykorzystuję w mojej pracy

Prorioceptive Neuromuscular Facilitation PNF

Jest przykładem kompleksowego neurofizjologicznego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego o najnowsze osiągnięcia medyczny, w której istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu.Metoda PNF Uczenie ruchu w PNF rozumiany jest jako odtwarzanie utraconej funkcji, terapia wspomagana jest  zarówno wcześniejszymi doświadczeniami, które pochodzą  ze schematów rozwoju ruchowego dziecka oraz wielozmysłowym bodźcowaniem, polegającym na przestrzennym, czasowym sumowaniu się w obrębie synaps pobudzeń różnego rodzaju bodźca wzrokowego, słuchowego, dotykowego, równoważnego,  które docierają do pacjenta ze środowiska zewnętrznego. PNF opiera się na budowie anatomicznej człowieka, proponując ruchy naturalne, trójpłaszczyznowe, zbliżone do aktywności dnia codziennego. Ruchy  prowadzone są wzdłuż skośnych  – osi ruchu, co ze względu na przebieg umożliwiają zaktywizowanie większej ilości mięśni należących do tego samego łańcucha mięśniowego. Za najważniejszy komponent ruchu wg koncepcji PNF uważana jest rotacja. Warunkuje ona  koordynację oraz siłę wykonywanego ruchu.

Korzyści z pracy w Koncepcji PNF to:

  • Pozytywna metoda przyjazna dla pacjenta: praca bez bólu, zaangażowanie silnych odcinków ciała oraz umiejętności chorego w celu usprawniania utraconej funkcji,
  • Terapia bezpieczna: integracja zabiegu z diagnostyką,
  • Praca z chorym na każdym poziomie dysfunkcji: od ruchowych do wegetatywnych,
  • Edukacji pacjenta, oparta na współuczestnictwie w planowaniu terapii
  • niewielki wymagania sprzętowe,
  • Efektywna terapia, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań.

Kinesiology Taping

Taping.Pozwala uzyskać doskonałe rezultat terapeutyczny dzięki działaniu sensorycznemu plastra kinesiology tape/k-active tape.
Łączy elementy medycyny dalekowschodniej i europejskiej gdzie nie leczy się choroby (objawów) ale pacjenta. W leczeniu wykorzystyje się plastry o wartościach zbliżonych do ludzkiej skóry. Nazwa wywodzi się z łaciny kinesiologia-nauka o ruchu, dzięki aplikacji plastra umożliwiamy przywrócenia utraconej funkcji. Podstawą jakiejkolwiek metody terapeutycznej jest wpływanie na organizm różnymi czynnikami fizykalnymi i mechanicznymi w celu wywołania pożądanych zmian. Umożliwia to zjawisku które zachodzi w organizmie a mianowicie mowa tu o zjawisku samoleczenia, określanym jako kompensacja,  samoistnie występująca posiada cechy patologiczne, lecz kierowana prawidłowo prowadzi do przywrócenia i zachowania funkcji.

Terapia Manualna

Dzięki metodzie możliwe jest przywrócenie zaburzeń funkcji narządu ruchu. W celu zlokalizowania struktury wywołującej objawy w zlokalizowanej już okolicy ( stawie, segmencie ) wykonujemy specyficzne badania różnych tkanek ( staw, mięsnie, nerwy, więzadła, dysk, torebkę stawową).

Neurmobilizacja

Metoda Butlera jest to swojego rodzaju zabieg terapii manualnej za pomocą której wpływamy na tkankę nerwową obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego.  Celem terapii jest zniesienie ograniczeni wywołujących objawy bólowe, ograniczenia ruchomości włókien nerwowych. Zaletą tej metody jest to ze efekty zabiegu  widoczne są bardzo często po pierwszej wizycie.

Terapia punktów spustowych

Punkt spustowy powstaje kiedy dochodzi do silnego podrażnienia okolic w obrębie hipertonicznego pasma mięśnia szkieletowego, powięzi mięśniowej . Podczas palpacji punkty spustowe dają objawy bólowe, które mogą prowadzić do specyficznego promieniowania konkretnego mięśnia lub pasma mięśniowego, także do reakcji wegetatywnych. Metoda, która wykorzystuje takie techniki jak ucisku ischemiczny lub pozycyjne rozluźnienie mięśni.  Zadaniem tej  terapii jest eliminacja bólu oraz przywrócenie zaburzonych wzorców ruchowych.

Drenaż limfatycznyNowoczesny sprzęt. Gabinet fizjoterapii we Włocławku.

Jest to jedno z działań fizjoterapeutycznych wskazanych w leczeniu obrzęku limfatycznego różnego pochodzenia. Opuchlizny tego rodzaju powstają w wyniku chłonki w tkankach, do których dochodzi kiedy funkcja układu limfatycznego są upośledzone. Zabieg drenażu limfatycznego polega na usprawnieniu krążenia limfy i przetoczeniu jej w kierunku zdrowych tkanek. W ten sposób zapobiega się dalszym powikłaniom wynikających z obrzęku.

Masaż segmentarny

Masaż segmentarny pozwala na wykrywanie i usuwanie zmian chorobowych, a często również ich przyczyn na drodze odruchowej. Znajduje szczególne zastosowanie w leczeniu chorób narządów wewnętrznych. Związane to jest z podstawową czynnością ośrodkowego układu nerwowego, którą jest odbieranie bodźców przez receptory i odpowiednie reagowanie na nie przez efektory. Masaż segmentarnyDroga pomiędzy receptorem a efektorem stanowi łuk odruchowy.

Podstawą naukową masażu segmentarnego są łuki odruchowe skórno-trzewne. Pewne ściśle określone okolice ciała (skóra, mięśnie, tkanka łączna, naczynia i kości) są połączone nerwowo, wewnątrzwydzielniczo i humoralnie z określonymi narządami wewnętrznymi i mogą na siebie wzajemnie oddziaływać, tworząc tzw. krąg czynnościowy. Jakikolwiek proces chorobowy w którymś z elementów kręgu czynnościowego może dawać zmiany odruchowe w pozostałych elementach tego kręgu – nawet odległych od ogniska chorobowego.

Warszawska 15

Włocławek

Zadzwoń

733 400 501

Godziny otwarcia

Poniedziałek– Piątek     8:00 – 19:00