Jak się przygotować na wizytę:

 

  • Wziąć ze sobą dostępne wyniki badań ( zdjęcia rtg, rezonans, tomograf wraz z opisem)
  • Strój niekrepujący ruchy